9k YG Jesus Mediallion 26x19mm

9k YG Jesus Mediallion 26x19mm

9KC597

9k YG Jesus Head Mediallion 26 x 18.8mm